Διάλεξη του Renard Gluzman με θέμα «Diving into Archives: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D.»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Renard Gluzman με θέμα Diving into Archives: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D.

την Πέμπτη, 30 Μαΐου ώρα 20.30

Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο


(παρακαλούμε δείτε την αφίσα της εκδήλωσης)

 

Diving into Archive: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D

www.earlymodernshipwrecks.org

The Early Modern Shipwrecks project presents data on shipwrecks based on written evidence contemporary with the wrecks in question. I am delighted on the opportunity to present to members of the IMS several case studies of ships and galleys dated to the fifteenth- and sixteenth centuries that sank in tragic circumstances around the Island of Crete. The reconstruction of the events will be followed by an open discussion in the historical and archaeological significance of the findings. In this respect, this forum constitutes a unique opportunity to discuss the methodological challenge of matching these finds and archaeological data.

* This presentation precedes my talk at the MSA Conference (Friday, 31 May, afternoon), where I will present shipwrecks data analysis on a larger scale.