Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 7827, 8099, 8256, 8257 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 7827)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 8099)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 8256)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 8257)