Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 9329, 13779, 14113 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 9329)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 13779)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 14113)