Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 17965, 18648 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 17965)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 18648)