Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 20567, 20849, 20850, 21099 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 20567)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 20849)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 20850)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 21099)