Συστήματος γεωδαιτικού GPS

Ρέθυμνο, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης,

προκηρύσσει την προμήθεια ενός συστήματος γεωδαιτικού GPS (GPS L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1, L2) συνολικού προϋπολογισμού 19,373 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει 2 δέκτες (base & rover stations), να έχει ακρίβεια εκατοστού σε πραγματικές συνθήκες, χειριστήριο, λογισμικό επίλυσης δεδομένων, παρελκόμενα (καλώδια, τρίποδας, μπράτσο στήριξης, θήκη μεταφοράς, μπαταρίες, στυλαιός, τρικόχλιο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146