Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 24239 έχουν ανακοινωθεί.