Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 24241 έχουν ανακοινωθεί.