Μη Επανδρωμένου Αερομεταφερόμενου Οχήματος (multicopter-Unmanned Aerial Vehicle System)

Ρέθυμνο,  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης,

προκηρύσσει την προμήθεια ενός Μη Επανδρωμένου Αερομεταφερόμενου Οχήματος (multicopter-Unmanned Aerial Vehicle System) με ασύρματη καθοδήγηση και σύστημα πλοήγησης συνολικού προϋπολογισμού 6,000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146