Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 26287 έχουν ανακοινωθεί.