Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 27238 έχουν ανακοινωθεί.