Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 27323 έχουν ανακοινωθεί.