Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 27324 έχουν ανακοινωθεί.