Το ΙΜΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ για την προμήθεια του συστήματος «Πολυκάνναλο Υπεδάφειο Ραντάρ (Multi-antenna Ground Penetrating Radar)»

Ρέθυμνο, 17 Οκτωβρίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ για την προμήθεια του συστήματος «Πολυκάνναλο Υπεδάφειο Ραντάρ (Multi-antenna Ground Penetrating Radar)». Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι: 162.944,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι  η Συμφερότερη προσφορά.

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ το Ε.Π  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 100%

Το αρχείο περιέχει:

Abstract_International Tender__IMS_GPR_gr_FINAL.docx
International Tender__IMS_GPR_gr_FINAL.docx