Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 28521 έχουν ανακοινωθεί.