Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 28756 έχουν ανακοινωθεί.