Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 30269 έχουν ανακοινωθεί.