Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 29371 έχουν ανακοινωθεί.