Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 29372 έχουν ανακοινωθεί.