Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 31275 έχουν ανακοινωθεί.