Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 30763 έχουν ανακοινωθεί.