Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 32258 έχουν ανακοινωθεί.