Διαδικτυακό σεμινάριο με την συμμετοχή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ

Στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH.gr (E-RIHS.gr) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικτυακό σεμινάριο, με την συμμετοχή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ. Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση και διάχυση των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν από την αντίστοιχη Ερευνητική Υποδομή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εγγραφές πραγματοποιούνται στην σελίδα https://hellasch.iesl.forth.gr/?page_id=437