Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 35608 έχουν ανακοινωθεί