Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 37205 έχουν ανακοινωθεί.