Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 37207 έχουν ανακοινωθεί.