Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 38324 έχουν ανακοινωθεί