Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια «Νεωτερισμός και "ελληνικότητα" στο πεδίο της ιστορίας και της κριτικής της τέχνης»

Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

Διάρκεια έρευνας: 12 μήνες

Απαραίτητα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

Πρόσθετα προσόντα: Επιθυμητή συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή αρχειακή έρευνα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr