Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού η ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία του υλικού πολιτισμού στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Οθωμανική Αυτοκρατορία 18ος - 20ος αιώνας η στην ιστορία της αρχιτεκτονικής η στην ιστορία του design. Διάρκεια της έρευνας : 12 μήνες

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο  χρηματοδοτείται από τη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια για  τις  «Αντιλήψεις του χρόνου και μηχανικά μέτρα μέτρησής του στον ελληνικό χώρο 18ος - 20ος αιώνας».

Διάρκεια της έρευνας : 12 μήνες

Απαραίτητα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού η ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία του υλικού πολιτισμού στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Οθωμανική Αυτοκρατορία 18ος - 20ος αιώνας η στην ιστορία της αρχιτεκτονικής η στην ιστορία του design.

Πρόσθετα προσόντα: Γνώση μίας η περισσοτέρων βαλκανικών γλωσσών και προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr