Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 40781 έχουν ανακοινωθεί