Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 40962 έχουν ανακοινωθεί