Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βιβλιοθήκη

Η Συλλογή Ναυτιλιακής Ιστορίας αποτελείται από:

  1. Αρχειακή συλλογή ψηφιακών και έντυπων αντίγραφων τεκμηρίων από διάφορα εγχώρια και διεθνή αρχεία και βιβλιοθήκες, που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή ιστορία. Η Αρχειακή Συλλογή περιλαμβάνει ενδεικτικά σειρές όπως:
    • Σειρές Προξενικών αναφορών , Γαλλικών και Βρετανικών για λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, 19ου αιώνα και αρχών 20ου.

    • Συλλογή εγγράφων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως του Σταματίου Γ. Εμπειρίκου της Άνδρου από την Καίρειο Βιβλιοθήκη.

    • Συμβολαιογραφικές Πράξεις Γαλαξιδίου, 19ου αιώνα.

 

  1. Εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη Ναυτιλιακής Ιστορίας, με τίτλους στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, που περιλαμβάνουν θεματικές όπως: εμπόριο, μεταφορές, ναυτική και ναυπηγική τεχνολογία, εμπορικές, ναυτιλιακές και ναυπηγικές επιχειρήσεις, μετανάστευση και διασπορά, ιστορία των λιμανιών, δουλεμπόριο, περιβαλλοντική ιστορία, ιστορία της ναυτικής εργασίας, πολεμικό ναυτικό, ιστορία των θαλασσών και ωκεανών και άλλα.