Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο, Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο: από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 23-26 Οκτωβρίου 2008.

Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, 13 Δεκεμβρίου 2013.

Η πρώιμη υποδοχή του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού στο ελληνικό θέατρο, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, 17 Ιανουαρίου 2015.

Ιστορία και Ιστοριογραφία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, 1-3 Ιουνίου 2018.

Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Κινηματογράφου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, 2-3 Νοεμβρίου 2018. Συνέδριο με τη συμμετοχή μεταδιδακτόρων, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.