Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Όμιλος Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας: «Κινηματογραφική Λέσχη»
Φορέας Υλοποίησης: Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης  (στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). 
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Αρσένιος Αρσενάκης, Ειρήνη Ρενιέρη 
Διάρκεια: 2020-2021
Link: http://gymaei-reth.weebly.com/kappaiotanuetamualphatauomicrongammarhoalphaphiiotakappa942-lambda941sigmachieta.html