Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Λευτέρης Σπύρου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»