Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αφροδίτη Κουκή

Υποψήφια διδάκτωρ
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Η Αφροδίτη Κουκή είναι ιστορικός της τέχνης. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ιστορία της Τέχνης. Το 2009 έλαβε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσής της στην Ιστορία της Τέχνης με «Άριστα» και τίτλο διπλωματικής εργασίας: «Η οργάνωση της παραγωγής έργων «λαϊκής» τέχνης την περίοδο του μεσοπολέμου: από το “Λύκειο Ελληνίδων” στο “Σύνδεσμο Εργαστηρίων Χειροτεχνίας”». Από το 2011 εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζοντας την μελέτη της για τις συλλογικές και μεμονωμένες προσπάθειες δημιουργίας έργων «λαϊκής» τέχνης στον ελληνικό χώρο των αρχών του 20ου αιώνα.

Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια-υπότροφος στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε. και για το ερευνητικό πρόγραμμα: «Η Τεχνοκριτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου» (2007-2009).

Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις κρατικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάδειξη της παραδοσιακής/«λαϊκής» τέχνης από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, ενταγμένες στο ευρωπαϊκό χώρο της τέχνης σε σχέση με την ιδεολογία και τις ιστορικές, κοινωνικές, αισθητικές αλλαγές που παρατηρούνται.

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις