Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αμαλία Παππά

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Amalia Pappa is currently General Director of the General State Archives of Greece. She is a graduate from the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki with postgraduate studies in post-Byzantine law (diploma D.E.A.) at the Sorbonne University (Paris I).

She has served as Director of the Historical Archives of Macedonia (1989-1992) and head of the Departments of Planning and Co-ordination, Contemporary Archives and Library and Reading room in the G.S.A. - Central Service from 1992 until 2019. She has been project manager in EU programs participating in the relevant Committees and Working Groups; chairman in committees for the organization of international conferences and meetings for archives; curator of exhibitions of archival material and editor for the exhibitions’ catalogs respectively.

She is a scientific associate on archives of the Coalition of the Left and Progress party (1998-2000), and scientific coordinator of the Contemporary Social History Archives (ASKI) for the classification, documentation and digitization of archives of Greek Members of European Parliament (MEPs).

She has been a main speaker in conferences and seminars on Archives and History of Institutions and author of papers on the same topics in collective volumes and scientific journals.

She is currently Chairman of the Society of Hellenic Archives board, national representative at international archives conferences and corresponding member of the International Council of Records Archives Committee (C.L.M./I.C.A.) for several years. Member of the Society of American Archivists (S.A.A.), the Greek Legal History Society and the Ethics Committee of the Contemporary Social History Archives (ASKI).