Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Λήδα Παπαστεφανάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας (19ος-20ός αιώνας)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Η Λήδα Παπαστεφανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και έκανε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή (2002). Σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας (μέλος του ΔΣ από το 2010), της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, ενώ συμμετέχει στο Δίκτυο Ιστορικών για την Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου/ IFRWH, στο (ελληνικό) Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του European Labour History Network (από το 2013) και συντονίστρια  στις ομάδες εργασίας “Feminist Labour History” και “Labour in Mining” του ELHN.

Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870-1940) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009) και Η φλέβα της γης. Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2017).

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της εκβιομηχάνισης και της εργασίας, την κοινωνική ιστορία της τεχνολογίας, την ιστορία της εργασιακής υγείας, την ιστορία των πόλεων, την ιστορία των γυναικών και του φύλου, την προφορική ιστορία, τη βιομηχανική αρχαιολογία, την ιστορία των Εβραίων, την ιστορία της Μεσογείου, τη δημόσια ιστορία.

Σχετικές Δημοσιεύσεις