Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γερασιμήνα Πρωτοψάλτη

Μεταπτυχιακή υπότροφος
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας