Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γερασιμήνα Πρωτοψάλτη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας