Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Πτυχιούχος ιστορικός
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας