Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Καραμπάτσος Χρήστος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, 74132, Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλέφωνο: 2108620905, 6971540519
E-mail: chriskaraba@phs.uoa.gr /chriskaraba@yahoo.com
Προσωπικές πληροφορίες:
Ημερομηνία Γέννησης: 16/10/1973

1/2013–08/2016                Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1900-1920.

                                                Τίτλος διατριβής: Από το Αυτοκίνητο «Μηχανή της Περιπέτειας» στο «Περίφημον Μηχάνημα» της Σιγαροποιίας: Κρίσιμα Επεισόδια από την Ιστορία της Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

                                                Τομείς ενδιαφέροντος: Ιστορία της τεχνολογίας, κοινωνική ιστορία, εργατική ιστορία, περιβαλλοντική ιστορία.

                                                Συμβουλευτική επιτροπή: Ομότιμος Καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου (επιβλέπων), Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Τύμπας (μέλος), Καθηγητής Μιχάλης Ασημακόπουλος (μέλος).

07/2001–6/2003               Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Σκέψη και Τεχνικές για την Εργασία, 1880-1930: Τεϊλορισμός, Φορντισμός, Μαζική Παραγωγή.

09/1992–06/1999             Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

                                         Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μεταβολές του Εύρους της Παραγωγικής Διαδικασίας στους «Μηχανολογικούς Κλάδους» της Ελληνικής Μεταποίησης.

Υποτροφίες

 • 2003: Υποτροφία Sasakawa για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 • 2018: Μεταδιδακτορική υποτροφία Stavros Niarchos - Forth

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1/2018-σήμερα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (υπότροφος, πλήρους απασχόλησης) στο έργο «Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges”. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ακαδημαϊκός φορέας διεξαγωγής του έργου είναι το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Διάρκεια προγράμματος: 1/2018-12/2018.
 • 10/2016-12/2016: Μεταδιδακτορικός Eρευνητής στο πρόγραμμα Risk Change (RC): Migration is a Natural Law: Everything Moves, Everybody Migrates. Respect the Mobility of Human Life (Φορέας Χρηματοδότησης: Creative Europe - Culture Sub- Program). Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 11/2005-09/2012: Μηχανολόγος Μηχανικός. Σωλήν Α.Ε, Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων, Τμήμα Πωλήσεων.
 • 1/2005-11/2005: Μεταφραστής. Θεόδωρος Αραμπατζής & Κώστας Γαβρόγλου (επιμ.), Ο Αϊνστάιν και η Σχετικότητα: Ιστορικές Μελέτες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006.
 • 7/2001-6/2003: Μηχανολόγος Μηχανικός. Πρωτόγερος ΕΠΕ, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων.
 • 3/1999-5/2001: Καθηγητής Μηχανολογικού Σχεδίου. ΚΕΚ Άκμων.

Εμπειρία

 • 2017-2018: Συν-διδάσκων του μαθήματος «Ιστορία της Τεχνολογίας» στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Τύμπα).
 • 2017-2018: Συν-διδάσκων του μαθήματος «Η Περιβαλλοντική Γνώση και η Κοινωνική της Συνθήκη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (με τον Επίκουρο Καθηγητή Σ. Αραποστάθη και την Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Σειρηνίδου). Διδασκαλία εξ αποστάσεως.
 • 2016-2017: Συν-διδάσκων του μαθήματος ‘Ιστορία της Τεχνολογίας’ στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Τύμπα).
 • 2013-2016: Βοηθός διδασκαλίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Ιστορίας της Τεχνολογίας και Ιστορίας της Επιστήμης στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμμετοχή σε συνέδρια

 • Δημοσιεύσεις:

Karampatsos Christos (2017). Efrosini Crossing Syngrou Avenue: Automobile Accidents and the Introduction of the Automobile in Greece, 1900-1912. History of Technology (Special Issue: History of Technology in Greece, from the Early 19th to 21st Century), 33, 255-279.

Καραμπάτσος Χρήστος (2015). Η Ευφροσύνη Διασχίζει τη Λεωφόρο Συγγρού: Η Εισαγωγή του Αυτοκινήτου, η Μάχη για τον Χώρο και ο «Βενιζελικός Εκσυγχρονισμός» στην Ελλάδα των Αρχών του Εικοστού Αιώνα, στο Α. Αραποστάθης, Φ. Παπανελοπούλου & Τ. Τύμπας (επιμ.), Τεχνολογία και κοινωνία στην Ελλάδα: Μελέτες από την Ιστορία της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, σελ. 149-179. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

 • Παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες, κ.ά.

Karampatsos C., «Machinery Dysfunction as a Bridge Between Labor History and the History of Technology». Παρουσιάστηκε στο 8th Tensions of Europe Conference, Αθήνα, 7-10 Σεπτεμβρίου 2017.

Karampatsos C., «Konstantinos Varkas Buys the ‘Infamous Machine’: Dysfunctional Machinery and ‘Technically Competent’ Workers through the Example of the Greek Cigarette Rollers, 1880-1920». Παρουσιάστηκε στο 3rd International Conference in Economic and Social History, Ιωάννινα, 24-27 Μαΐου 2017.

Karampatsos C., Depounte L. & Tympas A., «Taylorism in Greece: Taylorist Engineers, Ideas and Applications According to an Ongoing Research». Παρουσιάστηκε στο «Taylor’s World Conference», Steven’s Institute of Technology, Νέα Υόρκη, 24-25 Σεπτεμβρίου 2015.

Καραμπάτσος Χ., «Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα και Βενιζελικός Εκσυγχρονισμός». Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο «Κοινωνία και Τεχνολογία» της Εταιρείας Μελέτης και Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Αθήνα, Μάιος 2015.

Καραμπάτσος Χ., «Η Μάχη για τον Χώρο και ο Βενιζελικός Εκσυγχρονισμός». Παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Και Όμως Κινούνται: Μια Διεπιστημονική Συνάντηση για τις Κινητικότητες και τον Τουρισμό» της «Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας για τις Κινητικότητες και τον Τουρισμό», Αθήνα, Δεκέμβριος 2013.

Karampatsos C., Chantzikonstantinou E. & Papazafiropoulou A., «Tourist Passages to Antiquities and Beaches: Road Constructions and Distractions in 20th Century Attica». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Democracy and Technology», tensions of Europe, Παρίσι, 19-21 Σεπτεμβρίου 2013.

Επιστημονικών κοινοτήτων

 • SHOT – Society for the History of Technology
 • Tensions of Europe Network

Γνώσεις και δεξιότητες

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά: Cambridge Certificate of Proficiency in English, Μεταφραστική Εμπειρία, Επιστημονικές δημοσιεύσεις στα Αγγλικά

Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 Celi 3.

Γαλλικά: Certificat de Langue Française.

Χρήση Η/Υ:

Άριστη γνώση και χειρισμός ηλ. υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows. Άριστη γνώση του Microsoft Office. Eμπειρία στην αναζήτηση ηλεκτρονικών αρχείων και στον χειρισμό βάσεων δεδομένων. Εξοικείωση με προγράμματα γραφιστικής και μηχανολογικού σχεδίου.