Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Σύντομο βιογραφικό: Τον Ιούλιο του 2014 έλαβα το πτυχίο μου με ειδίκευση στην ιστορία από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του 2018 έλαβα μεταπτυχιακό τίτλο στην οθωμανική ιστορία από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το Δεκέμβριο του ίδιου έτους λαμβάνω, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, διδακτορική υποτροφία για τη διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ERC Consolidator Grant 2017 υπό τον τίτλο: “GHOST - Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities”. (Αριθμός δράσης: 771766), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, με συντονιστή τον Δρα. Μαρίνο Σαρηγιάννη.