Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εβίτα Δανδάλη

Υποψήφια διδάκτωρ
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Η Εβίτα Δανδάλη σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οθωμανική ιστορία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από τον Οκτώβριο του 2020 συμμετέχει ως διδακτορική υπότροφος στο ερευνητικό πρόγραμμα “JANET – Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean”.