Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ρωξάνη Μαργαρίτη

Αντεπιστέλλον Μέλος
Emory University, ΗΠΑ

Η Ρωξάνη Μαργαρίτη σπούδασε αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής στο University College London της Βρετανίας από όπου αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Arts. Συνέχισε τις σπουδές της στην ενάλια αρχαιολογία στο Texas A&M University των ΗΠΑ και κατόπιν στην μεσαιωνική ιστορία του Ισλάμ στο Princeton University, όπου το 2002 υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή με θέμα την οικονομική και κοινωνική ιστορία της πόλης-λιμανιού του Άντεν της Υεμένης κατά το μεσαίωνα. Από το 2002 διδάσκει στο πανεπιστήμιο Emory University των ΗΠΑ, όπου εξελέγη αναπληρώτρια καθηγήτρια το 2009. Κατά τα διαστήματα 2006-2008 και 2009-2015 διετέλεσε διευθύντρια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Μεσανατολικών και Νοτιοασιατικών Σπουδών, ενώ από το 2017 διευθύνει διδακτορικό πρόγραμμα Ισλαμικών Πολιτισμών. Το εαρινό εξάμηνο του 2017 δίδαξε ειδικό σεμινάριο ιστορίας και ιστοριογραφίας των μέσων χρόνων του Ισλάμ ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια υποτροφίας Greek Diaspora Fellowship Program. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στην οικονομική και κοινωνική ιστορία του Αραβόφωνου κόσμου και του Ινδικού Ωκεανού κατά τους μέσους και πρώιμους νεότερους χρόνους, με ειδικότερα θέματα τις πόλεις λιμάνια και τα ναυτικά κράτη της Αραβικής χερσονήσου και του δυτικού Ινδικού Ωκεανού, τα εμπορικά και κοινωνικά δίκτυα, τον υλικό πολιτισμό του Ισλάμ και των ναυτικών κοινωνιών της Ανατολικής Μεσογείου και του Ινδικού Ωκεανού. Η πρώτη της μονογραφία με τίτλο Aden and the Indian Ocean Trade: 150 Years in the Life of a Medieval Arabian Port (North Carolina University Press, 2007) πραγματεύεται την οικονομική και κοινωνική ζωή του σημαντικότερου εμπορικού κόμβου του δυτικού Ινδικού Ωκεανού από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, κάνοντας χρήση κυρίως Αραβικών γεωγραφικών και ιστορικών πηγών και Ιουδαίο-Αραβικών εγγράφων καθώς και αρχαιολογικών τεκμηρίων. Η δεύτερη, εν εξελίξει, μονογραφία της, έχει τίτλο Insular Crossroads: the Dahlak Archipelago, the Red Sea and Indian Ocean History, και στοχεύει στο να αποσαφηνίσει τον ρόλο της νησιωτικότητας, την διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και γενικότερα τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ πολιτειών, ανθρώπων, και φυσικού περιβάλλοντος στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τον μεσαίωνα και την πρώιμη νεωτερική εποχή.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  • “An Almoravid Dinar at Pavlopetri, Laconia: Archaeological Enigma and Historical Context.” In Dinars and Dirhams: Festschrift in Honor of Michael L. Bates, edited by Judith Lerner and Touraj Duryaee with Virginie Rey, 203–218. Jordan Center of Persian Studies, 2020.

  • με τον Phillip I. Lieberman: “Economic History.” Jewish History 33 (2019): 161-174.

  • με τον S. Kugle: “Narrating Community: the Qissat Shakarwati Farmad and Accounts of Origin in Kerala and Around the Indian Ocean”, Journal of Economic and Social History of the Orient 60 (2017): 337–380.

  • “Wrecks and Texts: a Judeo-Arabic Case Study”, στο D. N. Carlson, J. Leidwanger, S. M. Kampbell (επιμ.), Maritime Studies in the Wake of the Byzantine Shipwreck at Yassiada Turkey, Texas A&M University Press, 2015, 189–201.

  • “Coins and Commerce: Monetization and Cross-Cultural Collaboration in the Western Indian Ocean (Eleventh to Thirteenth Centuries)”, στο C. Antunes, L. Halevi, F. Trivellato (επιμ.), Trade and Religion in World History, Oxford University Press, 2014, 192–215.

  • (συνεπιμ.) Jews, Christians and Muslims in Medieval and Early Modern Times: A Festschrift in Honor of Mark R. Cohen, Brill 2014.

  • (συνεπιμ.) Histories of the Middle East: Studies in Middle Eastern Society, Economy and Law in Honor of A.L. Udovitch, Brill 2010.

  • Aden and the Indian Ocean Trade: 150 Years in the Life of a Medieval Arabian Port, North Carolina University Press, 2007.