Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Θανάσης Σωτηρίου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου

Ο Θανάσης Σωτηρίου είναι υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνική και οικονομική δομή του Βυζαντίου και η διδακτορική του διατριβή αφορά την υστεροβυζαντινή «μικρή» αριστοκρατία. Το 2019-20 ήταν διδακτορικός υπότροφος στο ANAMED (Πανεπιστήμιο Koç, Κωνσταντινούπολη) και για τη διδακτορική του έρευνα έχει λάβει πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Από το 2015 είναι μέλος του προγράμματος «Αστική Αρχαιολογία Αμορίου» (ΙΜΣ/ ΙΤΕ) και συμμετέχει στην ανασκαφή της βυζαντινής πόλης του Αμορίου στην κεντρική Μικρά Ασία (Πανεπιστήμιο Anadolu). Εργάστηκε ως υπότροφος διδακτορικός ερευνητής στο πρόγραμμα «Αρχαιολογικά τεκμήρια βυζαντινών οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων στη Μικρά Ασία: η περίπτωση του Αμορίου (7ος-9ος αι. μ.Χ.)» (Ακαδημία της Αθήνας), και αυτήν την περίοδο συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα BALΑA (ΙΜΣ/ ΙΤΕ).