Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρκέλλα Ηλιάκη

Μαρκέλλα Ηλιάκη

Τομέας Θεατρολογίας

Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2012-2018) και από το 2019 φοιτώ στο ΔΠΜΣ Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών του Π.Κ. στο Ρέθυμνο. (2019- σήμερα). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στην αναβίωση της Αριστοφανικής κωμωδίας και στο σκηνοθετικό όραμα του Καρόλου Κουν. Εργάστηκα ως μεταπτυχιακή υπότροφος στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, αποδελτιώνοντας θεατρικά αρχεία από εφημερίδες των αρχών του 20ου αι. (2019-2020). Αυτή την περίοδο εκπονώ τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο: « Ο Κάρολος Κουν και η Νεοελληνική Κωμωδία του 19ου αι. στο Θέατρο Τέχνης».