Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία Καπή

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τμήμα Θεάτρου, ΑΠΘ
Τομέας Θεατρολογίας