Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η Χριστίνα Τσιγωνάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Εργαστήριου Γεωφυσικής και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.A.) στη Βυζαντινή Αρχαιολογία από το Πανεπιστημίο Paris I, Panthéon-Sorbonne. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και του Ιδρύματος Μπάκαλα εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2010 διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Τομέα ΙΙ στην Αρχαία Ελεύθερνα. Από το 2017 συνδιευθύνει την επιφανειακή έρευνα στο Όρος Οξά (Ελούντα). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-8ος αι.): μνημειακή τοπογραφία και τοπογραφία της ανθρώπινης δραστηριότητας, αρχαιολογία του τοπίου, πολεοδομία, θρησκευτική και κοσμική αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική γλυπτική, νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της αρχαιολογίας.