Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αντώνης Γλυτζουρής

Καθηγητής
Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Θεατρολογίας

Ο Αντώνης Γλυτζουρής εργάζεται ως Καθηγητής της Ιστορίας Θεάτρου στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Θεατρολογίας) και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα (22011)· ‘Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας’. Το πρώιμο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του (2009)· ‘Δια την διανοητικήν εξύψωσιν του λαού’. Η απόπειρα ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου στις απαρχές της πρώτης βενιζελικής κυβέρνησης (2015) (όλα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης). Επίσης, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά (New Theatre Quarterly, Ibsen Studies, Theatre Histories Studies, Restoration and Eighteenth-Century Theatre Research, International Journal of the History of Sport, Italica, Journal of Modern Greek Studies κ.ά.). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στον κόσμο του θεάματος στις προσφυγικές συνοικίες του Πειραιά στον Μεσοπόλεμο καθώς και στην πρόσληψη του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού στο ελληνικό θέατρο.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις