Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας

Αντώνης Γλυτζουρής, «Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας». Το πρώιμο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του. Συμβολή στη μελέτη της Παρακμής στη νεοελληνική δραματουργία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2009.

  • Αντώνης Γλυτζουρής